Počet návštev: 1410997

Škola pre život

Ďakovný list

Narodeniny a meniny

Zajtra (Štvrtok 26.5.2016)
Patrícia Rusnáková (IV.A)

Kalendár

Streda 25. 5. 2016

Kontakt

 • Základná škola Východná
  Školská 790, 032 32 Východná
 • 044/5295203
  044/5280686
 • Dňa 16. mája 2016 sme sa zúčastnili okresného kola súťaže družstiev mladých zdravotníkov SČK. Družstvo tvorili žiaci: Radka Sipková - kapitánka, Viktória Bartková, Timea Strelecká (8.ročník), Klaudia Brabcová a Stanislav Koreň (7. ročník). Na súťaži sa nemohol pre chorobu zúčastniť Adam Poliak (9. ročník).

 • 17.jún bol, pre nás PRVÁKOV, veľkým dňom. 1.krát sme sa vybrali úplne sami na výlet, cestovali sme  spojovým autobusom do Popradu , uvideli a zažili sme veci, o ktorých sme dosiaľ nevídali ani neslýchali.Naše kroky totiž viedli do  Tatranskej galérie v Poprade. Tu sme objavili fantastickédiela sochárov tvoriacich z najrôznejších materiálov: sadry, dreva, betónu. ...Tieto diela boli pre nás nielen krásne a zaujímavé, ale predovšetkým v nás prebudili otázky. Na niektoré sme si našli odpovede ešte v galérii, ale niektoré v nás budú rezonovať ešte veľmi dlhý čas.

 • 9.mája spoznávali žiaci 6.A a 8.A krásy prírody a jaskyniarstva. V rámci hodín Regionálna výchova a Výchova umením sme navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Lipt. Mikuláši. Na expozičnej ploche približne 1400 m2  žiaci obdivovali

 • V piatok 22. apríla sme sa zúčastnili školenia mladých zdravotníkov v poskytovaní prvej pomoci zraneným. Na tomto školení sa zúčastnili členovia našich dvoch družstiev, pripravujúcich sa na súťaž Mladý záchranár CO (Adam Poliak, Stanislav Koreň, Paulína Gajdošová) a súťaž hliadok Mladých zdravotníkov SČK (Radka Sipková, Timea Strelecká, Klaudia Brabcová). Na školení sme mali skvelého lektora - záchranára z Rýchlej zdravotníckej pomoci, pána Lipovského. Päť rokov tento záchranár pôsobil aj na stredisku RZP vo Východnej. Na začiatku školenia sme si napísali test. Lektor s nami prebral základné dôležité úkony pri záchrane života a zdravia zraneného človeka. Dozvedeli sme sa zaujímavosti a úskalia z celoslovenskej súťaže mladých zdravotníkov Harynek od jedného jej účastníka. Na konci školenia sme mali možnosť vyskúšať si kardiopulmonálnu resuscitáciu (umelé dýchanie a masáž srdca) na figuríne, monitorovanej počítačom. Takto sme mali možnosť vidieť, či je umelé dýchanie a masáž srdca vykonávaná správne a v čom ju treba zlepšiť... Zároveň sme zistili, v čom sme dobrí a v čom máme ešte medzery vo vedomostiach a čo si máme docvičiť v praktickej príprave na súťaže.

 • Dňa 28. apríla 2016 sme sa zúčastnili okresného kola súťaže Mladý záchranár Civilnej ochrany. Družstvo tvorili žiaci: Adam Poliak (9. ročník) - kapitán, Pavlína Gajdošová, Lenka Jurčová a Stanislav Koreň (všetci 7. ročník). Na súťaži sa stretlo desať družstiev zo základných škôl okresu. Súťažiaci si zmerali sily v rôznych disciplínach: testy robili z civilnej ochrany, prvej pomoci, dopravnej výchovy a požiarnej ochrany. Potom nasledovala praktická prvá pomoc a záchrana života zraneného človeka, streľba na terč, hasenie požiaru, topografia a určovanie vzdialeností. 
  Naše družstvo skončilo na peknom 6. mieste (550 b.), hoci na súperov zo 4. miesta zo ZŠ s MŠ Hybe strácali len 6 bodov. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča (579 b.). Druhí boli záchranári zo ZŠ Čsl. brigády v Lipt. Mikuláši (569 b.). Tretí skončili žiaci zo ZŠ s MŠ Lipt. Ján (565 b.). Víťazné družstvo postúpilo priamo na majstrovstvá Slovenska do Banskej Bystrice, ktoré sa majú konať 8. a 9. júna 2016. 
  Mgr. Peter Lazar

 • 29. 4. 2016 ( piatok ) sa žiaci 5. – 9. roč. zúčastnili výchovného koncertu v Evanjelickom dome. Hlavnou témou, ktorú si pripravili účinkujúci divadla Amos z B. Bystrice, bola rôzna forma závislostí ( alkohol, drogy, internet, gamblerstvo,...), ktorým čelia deti v dnešnej uponáhľanej dobe. Sprievodné slovo striedali pesničky, a tak po necelej hodinke sme odchádzalibohatší o nové zážitky aj vedomosti. Foto v školskom albume.

 • Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Tento rok sme si jarné upratovanie naplánovali o deň skôr. Źiaci si ráno okrem dobrej nálady priniesli aj potrebné pracovné náradie ako hrable, metly, vedrá a fúriky...

  Každá trieda si na svojej časti školského areálu poradila so starou trávou, lístím a konármi.

 • Koloman Sokol – hovorí Vám niečo toto meno?

  Áno, bol to významný slovenský grafik a maliar, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, zakladateľ modernej grafiky, ilustrátor, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši, pôsobil v Prahe, Paríži, Mexiku a od konca 40. rokov 20. storočia žil v USA. V roku 1976 mu zomrel jeho veľmi obľúbený psík Sambo. Na znak jeho straty podpisuje svoje diela pseudonymom Sambo.  Jeho grafiky, súbory kresieb, ktoré umelec daroval Slovensku sú umiestnené a situované v centre Liptovského Mikuláša, v najstaršej svetskej  budove z 15. storočia tzv. Pongrácovskej kúrii. Stavba spolu s kostolom sv. Mikuláša tvorila malú pevnosť, ktorá bola obmývaná vodami Váhu. Expozíciu dopĺňajú dokumentačné materiály, reálie a fotografie.

 • U dieťaťa, ktoré veľa číta, je predpoklad, že sa dokáže ľahšie vyjadrovať, lepšie reprodukovať text a komunikovať na vyššej úrovni. Zároveň si rozvíja svoju fantáziu a predstavivosť.
  A práve preto sme v spolupráci s MKS a MOMS pripravili pre žiakov 3. a 4. ročníka Základnej školy podujatie s názvom Netradičné čítanie – Andersenove rozprávky. Celá akcia prebiehala v priestoroch MKS a miestnej knižnice. Niet sa čo čudovať. Veď miesta, kde si deti môžu vypočuť rozprávky sú naozaj originálne. V úvode nás privítala p. riaditeľka MKS Danka Kabátová a spolu s pani učiteľkou oboznámili žiakov so životom autora známych rozprávok -  H. CH. Andersenom.

 • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( podľa § 150 ods. 5 ) udeľuje na deň 6.4.2016 žiakom  8. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Dňa 6.4.2016 ( streda ) sa uskutoční na škole Testovanie 9.     Mgr. František Pitoňák - riaditeľ školy

 • Dňa 17.3. 2016 sa uskutočnil už 62. ročník najstaršej recitačnej súťaže na Slovensku -

  „ Hviezdoslavov Kubín “. Školského kola sa zúčastnilo 20 recitátorov, ktorí predviedli svoje umenie v obidvoch žánroch, teda v poézii aj v próze. A ako prebiehalo štvrtkové popoludnie

  v školskej knižnici nájdete vo fotoalbume.

 • Dňa 9. 3. 2016 sa konalo okresné kolo súťaže matematická pytagoriáda v Liptovskom Mikuláši, kde sa zúčastnili žiaci šiesteho ročníka P. Halahyja a S. Melich, ktorí postúpili zo školského kola.

  Patrik Halahyja získal na tejto súťaži krásne umiestnenie, a to 2. miesto.

 • Oznamujeme Vám, že od 1.2.2016 sa platba za stravu prevodom realizuje v tvare IBAN-u: SK 56 5600 0000 0016 4120 6003

 • Milí rodičia,

  Riaditeľstvo Základnej školy vo Východnej

  Vás a Vaše ratolesti narodené od 1.9.2009 do 31.8.2010 srdečne pozýva na

 • V týždni od 18. 01. 2015 do 22. 01. 2015 sme sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Bačova roveň. Počas nezabudnuteľného týždňa sme sa všetci naučili lyžovať, poniektorí si túto zručnosť zdokonalili na vyšší level. Okrem perfektnej lyžovačky sme si užili kopec srandy nielen na svahu, ale aj v hoteli Barbora, kde sme celý týždeň bývali. Ťažko je nám písať zážitky z tejto akcie, lebo ich bolo tak veľa, že keby sme chceli celý článok zverejniť na internete, tak by spadla stránka našej školy (a potom by sme nevedeli, aké bude suplovanie a čo bude na obed). Preto zverejníme podrobnú fotodokumentáciu (vo fotogalérii) a 163 hesiel, pričom s každým heslom sa nám spája jeden zážitok. Kto by sa chcel dozvedieť viac, stačí povedať heslo a my vám rozpovieme príhodu ;)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Východná
  Školská 790, 032 32 Východná
 • 044/5295203
  044/5280686

Fotogaléria