Počet návštev: 1214692

Škola pre život

Ďakovný list

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 27.2.2015)
Viktória Chovanová (IX.A)
Zajtra (Sobota 28.2.2015)
Ivona Lukáčová (VIII.A)
Pozajtra (Nedeľa 1.3.2015)
Jozef Lacko (VII. a VIII. ŠT)

Kalendár

Piatok 27. 2. 2015

Kontakt

 • Základná škola Východná
  Školská 790, 032 32 Východná
 • 044/5295203
  044/5280686
 • Školský ples

  Rada rodičov a Základná škola vo Východnej Vás pozývajú na

  6. Školský ples,

  ktorý sa uskutoční 31. januára 2015 o 19.00 hod v Kongresovom dome v areáli amfiteátra vo Východnej.

 • Zápis do 1. ročníka

  Milí rodičia,

  Riaditeľstvo Základnej školy vo Východnej

  Vás a Vaše ratolesti narodené od 1.9.2008 do 31.8.2009 srdečne pozýva na

 • Lyžiarsky výcvik

 • Divadlo " O zlatej rybke "

  V piatok 16.1.2015 sme sa v kultúrnom dome vo Východnej zúčastnili divadelného predstavenia " O zlatej rybke " . Vstupné bolo hradené kultúrnymi poukazmi. ZRŠ

 • Karneval

   Milí žiaci,

  pozývame Vás na karneval, ktorý sa uskutoční 30.1.2015 v telocvični školy. Najkrajšie masky samozrejme oceníme. Karneval ukončíme odovzdávaním výpisov vysvedčení a to nasledovne: 1. stupeň na 4. vyučovacej hodine a 2. stupeň na 5. vyučovacej hodine. ZRŠ

 • Pozvánka na konzultácie

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na  konzultácie ohľadom výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov 1. stupňa vo štvrtok 22. januára.  Pohovory budú v čase od 14:30 do 17:00 hod.  v prvej, druhej, tretej, štvrtej triede a taktiež aj v špeciálnych triedach. Tešíme sa na Vašu účasť. 

 • Milá návšteva zo škôlky

  Trinásty januárový deň sa prvácka trieda zaplnila malými návštevníkmi – predškolákmi, ktorí sa prišli pozrieť, ako to v skutočnej škole vyzerá.  Prváci im predviedli svoje zručnosti v čítaní, prednese krátkych básní, riekaniek a piesní, ukázali, ako vedia písať a počítať. Malí škôlkari si so záujmom prezreli triedu a telocvičňu a ich budúci spolužiaci im ukázali, čo všetko budú čoskoro potrebovať aj oni na vyučovanie.  Hodinku sme zakončili rozdaním milých darčekov. Veríme, že sa malým škôlkarom v našej škole páčilo a že si odnášajú samé príjemné spomienky. Tešíme sa na vás v septembri. Lištiaková

 • Koledovanie

  Aj tento rok naši žiaci nezabudli na krásne priania, vinše, koledy pre našich občanov v obci. S radosťou koledovali v MŠ, obecnom úrade, urbáre, pritom nezabudli ani na tety predavačky v miestnych obchodoch a samozrejme ani na svojich učiteľov. Jurčová, Chovanová

 • Posolstvo Červenej stužky

  Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými vírusom HIV alebo chorými na AIDS. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života.

  Už po šiesty raz sa naša škola zapojila do celosvetovej kampane Červené stužky. Táto kampaň má za cieľ upozorňovať na riziká spojené s chorobou AIDS a vírusom HIV. Nosením červených stužiek sme vyjadrili podporu s ľuďom postihnutým touto smrteľnou chorobou, ale aj s ľuďom, ktorí sa o takto nakazených, či chorých starajú. Je to zároveň spomienka na ľudí, ktorí tejto chorobe podľahli.

 • Vianočné prianie

  Prajeme Vám Vianoce krásne a keď sviečka na Nový rok zhasne,

  nech dobrý pocit v srdci zostane a šťastie - to všetkým pristane.

 • Úspech Mareka Bohunčáka

  Dňa 10.12. 2014 sa konal 7. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Obvodné kolo prebiehalo v Centre voľného času Liptovský Mikuláš. Za našu školu sa olympiády zúčastnil Marek Bohunčák, žiak 9. triedy. Samotná súťaž pozostávala z troch častí: písomný test, transformácia textu a ústny prejav na vybranú tému. V konkurencii 15 žiakov škôl okresu L. Mikuláš skončil Marek na výbornom štvrtom mieste. Prví štyria žiaci sa zároveň stali úspešnými riešiteľmi. Pevne veríme, že Marek bude takto úspešne reprezentovať seba a školu aj v budúcnosti. Blahoželáme!!!

 • Technická olympiáda

  Dňa 3.12.2014 sme sa zúčastnili obvodového kola Technickej olympiády v Ružomberku pre región Liptov. Našu školu reprezentovali žiaci Marek Bohunčák a Andrea Jurčová, obaja  9.A trieda. Súťaž pozostávala z dvoch častí: testu a praktickej časti, v ktorej žiaci vyrábali výrobok podľa technického výkresu. V konkurencii 13 škôl z regiónu Liptova sme sa umiestnili na peknom 6. mieste.  Žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Burza stredných škôl

  Dňa 2.12.2014 sa naši deviataci zúčastnili podujatia „ Burza stredných škôl “, ktoré sa konalo v obchodnom centre STOP SHOP v Liptovskom Mikuláši. Deviataci si v sprievode výchovného  poradcu a niekoľkých rodičov  prezreli stánky  stredných škôl z nášho regiónu a rozšírili si  informácie o štúdiu na týchto školách, pozreli a osobne si vyskúšali rôzne zaujímavé praktické zručnosti a prebrali si informačné letáky o štúdiu na SŠ podľa záujmu. Ing. Ján Raček

 • Návšteva Múzea v Liptovskom Mikuláši

  V rámci hodín Regionálna výchova a Výchova umením si naši žiaci 6. a 8. ročníka prezreli zaujímavú výstavu pod názvom Liptovská svadba, Poľovníctvo a rybárstvo, ktorou nás sprevádzala pracovníčka múzea, rodáčka z Východnej, pani Beťková. Deti sa oboznámili s tradičnými zvykmi, jedlami, dobovým oblečením svadobčanov ako aj nevesty a ženícha. V druhej časti prehliadky deti najviac zvieratá žijúce v Liptove a v Tatrách ( orol, tetrov, svišť, diviak, kamzík, jeleň a iné). Už teraz sa môžeme tešiť na podujatie Vianoce v Liptove, kde návštevníci môžu vidieť a zároveň sa zúčastniť zdobenia perníkov, vianočného pečiva, ozdôb, aranžovaniavianočných ikebán, pletenia košíkov a pod. Žiaci si odniesli vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby, papierové hviezdice. Záver patril nákupnému stredisku Stop – Shop, kde si žiaci nakúpili drobnosti pod stromček pre svojich blízkych. Chovanová, Jurčová, Kompan

 • Beseda s členkami MO MS vo Východnej

  V pondelok 24.11.2014 sa niektorí žiaci našej školy stretli s 3 členkami MO MS na besede v  školskom klube. Za MO MS sa na besede zúčastnili p. Gajdošová, p.  Kráľová a p. Lagovská.  Členky MO MS privítali žiačky folklórneho krúžku východnianskymi piesňami. Potom žiakom členky MO MS porozprávali o miestnych ľudových tradíciách, zvykoch, o východnianskom kroji, o ich živote počas navštevovania základnej školy. Žiakov rozprávanie zaujímalo, často kládli otázky, na ktoré dostali od našich tiet vyčerpávajúce odpovede. Staršie žiačky prejavili záujem naučiť sa nové piesne a východnianske tanečné prvky.Na záver si všetci spoločne zaspievali niekoľko piesní a zástupkyne MO MS odovzdali žiakom sladkú odmenu. Mgr. Anna Brezinová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Východná
  Školská 790, 032 32 Východná
 • 044/5295203
  044/5280686

Fotogaléria