Počet návštev: 1168438

Škola pre život

Ďakovný list

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Sobota 20.12.2014)
Matúš Šarišský (I.A)

Kalendár

Štvrtok 18. 12. 2014

Kontakt

 • Základná škola Východná
  Školská 790, 032 32 Východná
 • 044/5295203
  044/5280686
 • Úspech Mareka Bohunčáka

  Dňa 10.12. 2014 sa konal 7. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Obvodné kolo prebiehalo v Centre voľného času Liptovský Mikuláš. Za našu školu sa olympiády zúčastnil Marek Bohunčák, žiak 9. triedy. Samotná súťaž pozostávala z troch častí: písomný test, transformácia textu a ústny prejav na vybranú tému. V konkurencii 15 žiakov škôl okresu L. Mikuláš skončil Marek na výbornom štvrtom mieste. Prví štyria žiaci sa zároveň stali úspešnými riešiteľmi. Pevne veríme, že Marek bude takto úspešne reprezentovať seba a školu aj v budúcnosti. Blahoželáme!!!

 • Technická olympiáda

  Dňa 3.12.2014 sme sa zúčastnili obvodového kola Technickej olympiády v Ružomberku pre región Liptov. Našu školu reprezentovali žiaci Marek Bohunčák a Andrea Jurčová, obaja  9.A trieda. Súťaž pozostávala z dvoch častí: testu a praktickej časti, v ktorej žiaci vyrábali výrobok podľa technického výkresu. V konkurencii 13 škôl z regiónu Liptova sme sa umiestnili na peknom 6. mieste.  Žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Burza stredných škôl

  Dňa 2.12.2014 sa naši deviataci zúčastnili podujatia „ Burza stredných škôl “, ktoré sa konalo v obchodnom centre STOP SHOP v Liptovskom Mikuláši. Deviataci si v sprievode výchovného  poradcu a niekoľkých rodičov  prezreli stánky  stredných škôl z nášho regiónu a rozšírili si  informácie o štúdiu na týchto školách, pozreli a osobne si vyskúšali rôzne zaujímavé praktické zručnosti a prebrali si informačné letáky o štúdiu na SŠ podľa záujmu. Ing. Ján Raček

 • Návšteva Múzea v Liptovskom Mikuláši

  V rámci hodín Regionálna výchova a Výchova umením si naši žiaci 6. a 8. ročníka prezreli zaujímavú výstavu pod názvom Liptovská svadba, Poľovníctvo a rybárstvo, ktorou nás sprevádzala pracovníčka múzea, rodáčka z Východnej, pani Beťková. Deti sa oboznámili s tradičnými zvykmi, jedlami, dobovým oblečením svadobčanov ako aj nevesty a ženícha. V druhej časti prehliadky deti najviac zvieratá žijúce v Liptove a v Tatrách ( orol, tetrov, svišť, diviak, kamzík, jeleň a iné). Už teraz sa môžeme tešiť na podujatie Vianoce v Liptove, kde návštevníci môžu vidieť a zároveň sa zúčastniť zdobenia perníkov, vianočného pečiva, ozdôb, aranžovaniavianočných ikebán, pletenia košíkov a pod. Žiaci si odniesli vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby, papierové hviezdice. Záver patril nákupnému stredisku Stop – Shop, kde si žiaci nakúpili drobnosti pod stromček pre svojich blízkych. Chovanová, Jurčová, Kompan

 • Beseda s členkami MO MS vo Východnej

  V pondelok 24.11.2014 sa niektorí žiaci našej školy stretli s 3 členkami MO MS na besede v  školskom klube. Za MO MS sa na besede zúčastnili p. Gajdošová, p.  Kráľová a p. Lagovská.  Členky MO MS privítali žiačky folklórneho krúžku východnianskymi piesňami. Potom žiakom členky MO MS porozprávali o miestnych ľudových tradíciách, zvykoch, o východnianskom kroji, o ich živote počas navštevovania základnej školy. Žiakov rozprávanie zaujímalo, často kládli otázky, na ktoré dostali od našich tiet vyčerpávajúce odpovede. Staršie žiačky prejavili záujem naučiť sa nové piesne a východnianske tanečné prvky.Na záver si všetci spoločne zaspievali niekoľko piesní a zástupkyne MO MS odovzdali žiakom sladkú odmenu. Mgr. Anna Brezinová

 • Halloweenska noc v škole

  7.11. – 8.11. 2014 sa pätnásť žiakov našej školy, opäť po roku, zapojilo do halloweenskej noci v škole. Ich úlohou bolo pripraviť si strašidelné masky. Každá maska predstavovala niektorú hororovú, filmovú postavu.

  Žiaci sa v krátkosti odprezentovali  v maskách, ktoré sa vydarili, keďže na ich prípravu mali dostatok času. Každý žiak sa v maske predviedol a vyrozprával, čo za „strašidlo“ predstavuje.

 • Komparo

  Vo štvrtok, 06. 11. 2014, sa naši žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zapojili do celoslovenského testovacieho programu Komparo. Cieľom testovania je získať spätnú väzbu o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov školy v rôznych predmetoch a zároveň získať prehľad o vedomostiach žiakov v porovnaní s inými porovnateľnými školami. Komparo bolo pre žiakov taktiež príležitosťou zažiť atmosféru podobnú Testovaniu 9, ktoré sa onedlho stane ich doteraz najdôležitejšou skúškou pri rozhodovaní sa o svojej budúcnosti.

 • Sokoliari

  Dravé vtáky sme mali na dosah

  Prváci a druháci prijali pozvanie do materskej školy na zaujímavú návštevu – dravé vtáky sokoliarskej skupiny Falconarii. Predstavili a predviedli nám sokoliarsky vedené dravce, medzi ktorými boli sovy, sokoly aj orol. Dravce v nás vzbudzovali rešpekt, ale vôbec sme sa ich nebáli. Preletovali nám nad hlavami, mohli sme ich pohladkať, dokonca aj podržať na špeciálnej sokoliarskej rukavici. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok, ktorý si aj vy môžete pozrieť prostredníctvom fotografií. Lištiaková

 • Halloween party

  Halloween party pre žiakov 1. stupňa a špeciálne triedy zavŕšila mesiac október a odštartovala jesenné prázdniny. Deti vyobliekané do strašidelných masiek tancovali v rytme disco v priestoroch malej telocvične. Fotky nájdete v albume. Lištiaková

 • Vyhodnotenie súťaže o NAJKRAJŠIU HALLOWEENSKÚ TEKVICU

  Do súťaže o najkrajšiu HALLOWEENSKÚ TEKVICU sa zapojili títo žiaci: Adamko Pribylinec - 1.A, Freya Brown - 1.A, Tobiasko Petráško - 1.A, Natálka Žiaková - 1.A, Matúško Lehotský - 1.A, Dianka Gajdošová - 1.A, Viktorka Hybenová - 1.A, Martinko Zelenák - 1.A, Nelka Šimunková - 1.A, Miško Jurík - 1.A, Nikolka Nahálková - 1.A, Veronika Gazdičová - 2.A, Nikolka Sorgerová - 2.A, Dominik Brezina - 2.A, Dominika Garajová - 3.A, Alexko Petráško - 3.A, Matúško Hyben - 4.A, Filip Kráľ - 4.A, Samko Melich - 5.A, Lenka Moravčíková - 6.A, Radka a Evička Debnárové 7. ŠT a 9.A a žiaci ŠT. Porota po dlhom premýšľaní nakoniec vybrala týchto víťazov:    ŠT - kolektívna cena, Radka a Evička Debnárové, Dominik Brezina, Veronika Gazdičová, Nikolka Nahálková, Nikolka Sorgerová, Lenka Moravčíková. Všetkým deťom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme smiley . ZRŠ

 • Póla radí deťom 1.A

  Dňa 28.10. prišla na dohodnuté stretnutie do prvej triedy pani kapitánka A. Poljaková z polície. Deti sa uniformy nezľakli, pretože milý a láskavý prístup ich hneď v úvode prekvapil. Pani kapitánka im doniesla pracovný zošit Póla radí deťom a reflexné pásky. Hravou formou sa dozvedeli o pravidlách cestnej premávky a o význame reflexných prvkov. Na záver sme si dohodli ďalší termín návštevy, na ktorý sa už teraz tešíme. Triedna učiteľka Lištiaková

 • Halloweenska party

  Pozývame žiakov prvého stupňa a ŠT na HALLOWEENSKU PARTY. Zraz je o 13:45 hod. pred vchodom do telocvične. Party bude v malej telocvični od 14:00 do 16:00 hod. Priniesť prezúvky, pitie a kostýmy. Rodičia nech si pre svoje deti prídu o 16:00 hod. pred vchod do telocvične.

 • Stravné za mesiac November

  Stravné za mesiac November sa vyberá 28.10.2014 od 7.00 hod. - do 15.30 hod. a 29.10.2014 od 7.30 hod. - do 16.30 hod.

 • NAJKRAJŠIA HALLOWEENSKÁ TEKVICA

  Milé deti,

  Halloween je sviatok oslavovaný večer 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú sladkosti. Oslavuje sa hlavne v západnom svete, najmä v USA, Portoriku, Írsku, Spojenom kráľovstve, Kanade, v Austrálii a na Novom Zélande. Pôvod má v Írsku, ako pohanský sviatok. Pri tejto príležitosti sme vyhlásili súťaž o NAJKRAJŠIU HALLOWEENSKÚ TEKVICU. Doma spolu s rodičmi vyrobte tú svoju NAJ tekvicu a prineste ju najneskôr ráno 29.10.2014  do školy. Samozrejme, tie NAJ tekvice odmeníme. ZRŠ

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom žiakov ZŠ Východná, že v dňoch 10.10.2014 - 20.10.2014 bude školská jedáleň mimo prevádzky. Variť sa začne v utorok 21.10.2014. ZRŠ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Východná
  Školská 790, 032 32 Východná
 • 044/5295203
  044/5280686

Fotogaléria