Počet návštev: 2232845

Škola pre život

Ďakovný list

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 16.6.2021)
Marcel Lagovský (IV.A)
Maxim Sokol (IV.A)
Bianka Strelecká (IX.A)
Bianka Zubajová (Špeciálna trieda B)
Zajtra (Štvrtok 17.6.2021)
Veronika Gazdičová (VIII.A)

Kalendár

Streda 16. 6. 2021

Kontakt

 • Základná škola Východná
  Školská 790, 032 32 Východná
 • 044/5295203
  044/5280686
 • V školskom roku 2021/2022 sa v priestoroch ZŠ Východná otvorí SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA. Žiaci sa môžu prihlásiť na odbory: hudobný-/gitara, klavír, spev/ výtvarný, tanečný, literárno-dramatický. Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné odovzdať riaditeľovi ZŠ Východná najneskôr do 18.6.2021. Školné je 60,- €/polrok.

  Hudobný odbor - môžu byť aj iné nástroje. Treba to uviesť na prihláške, o čo je záujem a podľa počtu prihlásených to otvoria. Klavír a gitara je základ a sú najnavštevovanejšie, preto sú uvedené. Je možnosť aj iné nástroje, napr. husle, heligónka.....ak budú 3 – 4 záujemcovia, tak to otvoria, aby mal učiteľ dostatočný úväzok.

 • Vážení rodičia!

  pripravili sme pre Vás zoznamy pomôcok pre Vaše dieťa na budúci školský rok 2020/2021 s možnosťou nákupu cez internet.

  Ako nakúpiť potrebné školské pomôcky z pohodlia domova?

  1. Kliknite na link: www.daffer.sk/17324 zobrazí sa Vám na internete naša škola a všetky zoznamy. Zo zoznamu si jednoducho vyberiete odporúčanú sadu pre daný ročník.
  2. V odporúčanej sade môžete robiť zmeny, a to pridať pomôcky alebo odobrať, ak Vám zvýšili z minulého školského roka.
  3. Pri objednávke do 15
 • 1. júna sa naši družinári tešili na ďalšie prekvapenia. Po dopoludňajších aktivitách s triednymi učiteľmi sme pre nich pripravili zábavné popoludnie. Najprv sme si rozdali prinesené hračky, maličkosti, a potom sme v telocvični súťažili v rôznych športovo-zábavných disciplínach. Malí futbalisti si zahrali futbal a speváčky a speváci sa predstavili v karaoke-šou na malej diskotéke. Každý dostal sladkosť a šťastný pocit z Dňa detí.

  Želáme všetkým deťom srdcia plné lásky, šťastný úsmev na tvári a zdravie, radosť a milujúcu rodinu.

 • Napriek všetkým opatreniam žiaci, ktorí postúpili zo školského kola matematickej súťaže
  Pytagoriáda – 42.ročník, dostali šancu zabojovať v on-line okresnom kole. Všetkých
  prekvapili svojimi výkonmi. Z postupujúcich šiestich štvrtákov boli všetci spomedzi 81
  riešiteľov okresu úspešní (Emma Kupčová – 6.miesto, Tamara Jaseníková – 11. miesto,
  Marcel Lagovský – 13.-14.miesto, Michal Zelenák – 21. miesto, Juraj Lehotský a Michaela
  Kupčová – 36.-40. miesto). V piatom ročníku súťažili dvaja žiaci ( Patrik Gazdič – úspešný
  riešiteľ a Katarína Blašková). Zo siedmakov súťažil Martin Zelenák. Okrem Pytagoriády sme sa zapojili aj do IQ OLYMPIÁDY. Našu školu reprezentoval Adrian Bobrovčan z piateho ročníka.
  Všetkým matematickým hlavičkám úprimne GRATULUJEME!

 • Platba stravy na mesiac JÚN 2021

  Dospelí 22 x 1,03 = 22,66,- EUR

  Bankové spojenie: SK 56 5600 0000 0016 4120 6003

  Stravu je potrebné uhradiť v mesiaci máj od 17.05.2021 do 21.05.2021. TERMÍN DODRŽIAVAŤ!!!

  Telefónne číslo do jedálne - 0911 534 760.

 • Najnovšie tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka nájdete tu:

  Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx​​​​​​​

 • 22. apríl je svetovým Dňom Zeme od roku 1970. V súčasnej dobe oslavuje tento sviatok viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta.

  Stav našej Zeme nie je ľahostajný ani nám, žiakom tretieho ročníka. Pri tejto príležitosti sme besedovali o aktuálnych ekologických problémoch, pozreli sme si video o znečisťovaní našej planéty, vytvorili sme si enviro - výkres. Ďalej sme aktívne prispeli k tvorbe, zveľaďovaniu a ochrane životného prostredia . Spoločnými silami sme vyčistili okolie našej školy.

 • Aj napriek pandemickej situácii a nižšiemu počtu žiakov v škole sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Voda pre život. Naši žiaci v ŠKD kreslili a maľovali obrázky na tému dôležitosti vody pre človeka, pre zvieratá aj rastliny.Tento ročník bol prvý, ktorý prekročil hranice regiónu v pôsobnosti LVS. Do súťaže sa tentoraz zapojili školy z rôznych miest a obcí Slovenska.

  Našu školu reprezentovali práce: Vesny Ilavskej, Niny Kóšovej, Mie Moravčík, Sandry Vrabcovej,Terezky Ščerbovej, Lilien Halahyjovej. V celoslovenskej konkurenci sa naši žiaci nestratili. Blahoželáme hlavne Vesne Ilavskej, ktorá obsadila 3. miesto.

 • Základná škola Východná informuje o voľnom pracovnom mieste, na zastupovanie počas MD.

  Pracovné miesto kategória/podkategória: vychovávateľka

  Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

  Predpokladaný nástup: podľa vývoja pandemickej situácie

 • Platba stravy na mesiac MÁJ 2021

  Dospelí 15 x 1,03 = 15,45,- EUR

  Bankové spojenie: SK 56 5600 0000 0016 4120 6003

  Stravu je potrebné uhradiť v mesiaci apríl od 19.04.2021 do 23.04.2021. TERMÍN DODRŽIAVAŤ!!!

  Telefónne číslo do jedálne - 0911 534 760.

 • Od 19.4.2021 nastupujú do škôl žiaci 8. a 9.ročníka.

  Od 26.4.2021 nastupujú do škôl aj žiaci 5.,6. a 7.ročníka.


  Podmienkou nástupu žiaka do školy je podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR 132/2021 a nariadenia Vlády SR 160/2021:

  • Čestné vyhlásenie – podpísané zákonným zástupcom žiaka (Príloha č.8/a), ktoré odovzdá triednemu učiteľovi pri nástupe do školy


  a k nahliadnutiu:

  • negatívny test na COVID19 nie starší ako 7 dní – jedného zákonného zástupcu žiaka a zároveň aj
  • negatívny test na COVID19 nie starší ako 7 dní
 • Marec - mesiac knihy: Zamysleli ste sa už nad tým, prečo sa tretí mesiac spája práve s knihami? Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Je už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského, lebo v tomto mesiaci sa Matej Hrebenda Hačavský narodil aj zomrel. Bol to významný buditeľ a ľudový spisovateľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.

  Podpora záujmu o knihy je dnes rovnako dôležitá ako v minulosti. Pri tejto príležitosti p. uč. Gondová priniesla pre našich žiakov výzvu: ,,Staň sa aj ty malým spisovateľom a ilustrátorom. Vymysli a napíš krátku básničku a k nej nakresli pekný obrázok“. Cieľ bol naozaj jednoduchý – podporiť záujem o knihy trochu netradične.

 • Vážení rodičia, z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19, sa na základe rozhodnutia RÚVZ č.:2021/001725 v Liptovskom Mikuláši, prerušuje prevádzka Školskej jedálne do 14.04.2021.

  Z tohto dôvodu sa zároveň prerušuje aj prevádzka ŠKD v Základnej škole.

  Žiaci 2.A triedy sa budú vzdelávať dištančne (cez internet z domu).

  Žiaci 1.A, 3.A a 4.A sa budú vzdelávať prezenčne (v škole) do 12:00 hod., bez obeda a následne odchádzajú domov.

  Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí.

 • Milí rodičia,

  Riaditeľstvo Základnej školy vo Východnej

  Vás pozýva na

  zápis do 1. ročníka,

  ktorý sa uskutoční dňa 12. apríla 2021

  od 13.00 do 16.30 hod.

  Do 1.ročníka sa budú zapisovať deti

  narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015.

  Zápis sa uskutoční bez účastí detí.

  Na zápis prosíme priniesť :

  rodný list dieťaťa,

  občiansky preukaz matky

  vyplnený dotazník a zápisný lístok

  negatívny test na COVID 19 nie starší ako 7 dní

  vlastné pero

  Potrebné tlačivá nájdete tu:

  dotaznik_skolskej_zrelosti(1).docx

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Východná
  Školská 790, 032 32 Východná
 • 044/5295203
  044/5280686

Fotogaléria