Počet návštev: 2535808

Škola pre život

Ďakovný list

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 2.2.2023)
Mgr. Marek Boča
Pozajtra (Sobota 4.2.2023)
Veronika Ščerbová (IV.A)
Mgr. Veronika Hladišová
Mgr. Veronika Ilavská

Kalendár

Štvrtok 2. 2. 2023

Kontakt

 • Základná škola Východná
  Školská 790, 032 32 Východná
 • 044/5295203
  044/5280686
 • V Liptovskom Hrádku sa 11.januára 2023 uskutočnilo obvodné kolo vo florbale dievčat
  základných škôl. Turnaja sa zúčastnili aj naše dievčatá, pod vedením pána učiteľa
  Čontofalského. Odohrali tri zápasy. Najprv zvíťazili nad družstvom dievčat zo ZŠ Liptovský
  Ján 1:0. Následne remizovali so ZŠ Matejovie 1:1. Najlepší výkon podali vo finále, keď
  zvíťazili nad družstvom ZŠ Hradná 4:1. Dievčatá nás budú reprezentovať na Okresnom kole
  v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutoční 30.januára 2023.
  Budeme im všetci držať palce !

 • Aj v tomto školskom roku sme sa v jesenných mesiacoch zapojili v rámci projektu "Recyklohry" do zberu nepotrebných mobilov. U žiakov sa cez podobné aktivity prehlbuje záujem o ochranu a šetrenie životného prostredia. V tohtoročnom ročníku súťaže SMS - Starý Mobil Sem!!! si najlepšie počínala žiačka 3. A Liliana Gaziková, ktorá vyzbierala až 18 mobilov. Srdečne blahoželáme víťazke aj ostatným zapojeným žiakom a dúfame, že budú aj naďalej prispievať o ochrane našej Zeme.

  Mgr. J. Kompan

 • Platba stravy na mesiac FEBRUÁR 2023

  1. st. 18 x 2,20 = 39,60,- EUR

  2. st. 18 x 2,40 = 43,20,- EUR

  Dospelí 18 x 1,4 = 25,20,- EUR

  Bankové spojenie: SK 56 5600 0000 0016 4120 6003

  Stravu je potrebné uhradiť v mesiaci január od 18.1.2023 do 25.1.2023. TERMÍN DODRŽIAVAŤ!!!

  Do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa

  Telefónne číslo do jedálne - 0911 534 760.

 • Platba stravy na mesiac JANUÁR 2023

  Od 1. januára 2023 dochádza ku zmene stravných poplatkov. Žiaci 1. stupňa zaplatia 1,70€, žiaci 2. stupňa 1,90€. Ku každému odobratému obedu sa účtuje poplatok 0,50 € za režijné náklady.

  1. st. 17 x 2,20 = 37,40,- EUR

  2. st. 17 x 2,40 = 40,80,- EUR

  Dospelí 25,- EUR

  Bankové spojenie: SK 56 5600 0000 0016 4120 6003

  Stravu je potrebné uhradiť v mesiaci december od 19.12.2022 do 23.12.2022. TERMÍN DODRŽIAVAŤ!!!

  Do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa

 • Milí rodičia,

  z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti detí a na základe odporúčania regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa v utorok, stredu a štvrtok (20., 21.a 22.12.2022) vyhlasujú chrípkové prázdniny pre všetkých žiakov základnej školy.

  Vyučovanie bude pokračovať od pondelka (9.1.2023).

 • Vedúca školskej jedálne žiada rodičov, aby stravné na mesiac január platili až po zverejnení výšky poplatku.

 • Dňa 7.12. 2022 sa v CVČ LM konalo okresné kolo postupovej súťaže v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovala v 1. kategórii / 2. a 3. ročník / Vesna Ilavská z 3.A triedy a v 2. kategórii / 4. a 5. ročník / Terezka Ščerbová / 5.A /. A dievčatá reprezentovali veľmi dobre. Vesna Ilavská sa dokonca umiestnila na krásnom 2. mieste a na svoj výkon mala veľmi pozitívne ohlasy. Veríme, že naše žiačky budú na sebe pracovať aj naďalej a predvedú svoje schopnosti aj na ďalších recitátorských súťažiach.

 • Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Tak ako to už býva v našej škole zvykom aj tento rok sme si tento deň pripomenuli. Vytvorili sme nástenku o tejto problematiky i červené stužky, ktoré rozdávali žiakom i učiteľom naše deviatačky. Žiaci 7.A, 8.A a 9.A pozerali film Anjeli, v ktorom videli smutné osudy afrických detí zasiahnutých týmto zákerným ochorením. Dozvedeli sa tak okrem iného informácie o víruse HIV, prevencii, možnostiach nákazy a o dôležitosti povedomia tejto choroby.

 • Naša škola sa v rámci Noci výskumníkov zapojila aj do projektu Vedeckého kuriéra. Jeho cieľom je
  ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu. Prostredníctvom tejto aktivity si žiaci 6.-8.
  ročníka mohli vyskúšať prácu výskumných tímov. Naším projektov bola Eko-žaba poháňaná solárnym
  panelom. Aktivita zahŕňala predmety ako technika, biológia, fyzika a geografia a prepojenie
  jednotlivých vedomostí z týchto oblastí.
  Tešíme sa aj ďalší rok a sme plní očakávania, čo nám Vedecký kuriér prinesie.

 • Platba stravy na mesiac DECEMBER 2022

  1. st. 16 x 1,21 = 19,36,- EUR

  2. st. 16 x 1,30 = 20,80,- EUR

  Dospelí 16 x 1,11 = 17,76,- EUR

  Bankové spojenie: SK 56 5600 0000 0016 4120 6003

  Stravu je potrebné uhradiť v mesiaci november od 21.11.2022 do 25.11.2022. TERMÍN DODRŽIAVAŤ!!!

  Do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa

  Telefónne číslo do jedálne - 0911 534 760.

 • Dňa 10.11. 2022 sa v CVČ v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo okresné kolo súťaže OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA , ktorá určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov.

  Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej sa žiaci museli popasovať s vedomostným testom, ktorý obsahoval 25 otázok a následne s transformáciou balady na literárny útvar rozprávka. V ústnej časti si mali žiaci pripraviť a potom pred porotou prezentovať rečnícky prejav na tému Mesiac úcty k starším - október. Prihovoriť sa mali svojim spolužiakom. Poslaním bolo vysvetliť a vyzdvihnúť dôležitosť starých rodičov v našich životoch .Minimálne 10 viet mali žiaci povedať spamäti. Porota hodnotila nielen obsahovú stránku, ale aj očný kontakt, postoj, neverbálnu komunikáciu i využitie prozodických vlastností reči. Našu školu reprezentovala Diana Gajdošová, žiačka 9.A. triedy. V súťaži sa jej mimoriadne darilo a získala najvyššie ocenenie – 1. miesto. Tým si zabezpečila postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 10.2. 2023 v Žiline. Dianke držíme palce a ešte raz srdečne gratulujeme!

 • V stredu 26. októbra sme so žiakmi 2. a 3. ročníka počas vyučovania navštívili Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku. Zúčastnili sme sa výstavy na zaujímavú tému „Keď slnko zapadlo“. Žiakom veku primerane a pútavo priblížili dejiny vývoja osvetlenia v ľudovom prostredí. Žiaci si vyskúšali rôzne spôsoby založenia ohňa v minulosti, ako aj výrobu a funkčnosť rozličných osvetľovacích prostriedkov. Súčasťou bola aj komentovaná prehliadka výstavy, spojená s oboznámením sa s ručnými prácami, ktoré sa v minulosti vykonávali typicky v zimnom období pri slabom osvetlení. V exteriéri si žiaci prakticky preverili vedomosti získané na výstave – výrobou sviečok archaickými technikami (odlievaním, namáčaním), výrobou lúčov na svietenie, zakladaním ohňa trením, pomocou kresadla alebo ohňového luku. Najväčšiu radosť spôsobila vlastnoručne vyrobená iskrička, ktorou sa niektorým podarilo plamienok aj zapáliť.

 • Od štvrtku 3.11.2022 je potrebné si nosiť na stravu čipy.

 • Dňa 25.10. 2022 sa v Dome kultúry V LM po dvoch rokoch prestávky spôsobenej pandemickými opatreniami opäť uskutočnila tradičná Burza stredných škôl. Ide o podujatie, ktoré pomáha žiakom deviateho ročníka V rozhodovaní sa „Kam na strednú školu ?“
  Stredné školy, a to nielen z nášho okresu prezentovali žiakom svoje študijné a učebné odbory. Žiaci mali možnosť klásť otázky a dostali množstvo užitočných informácií. Naši deviataci sa potom presunuli do priestorov Hotelovej akadémie v LM, ktorá si pripravila DOD práve v termíne konania burzy.
  Chceme dať do pozornosti, že ďalšie termíny dní otvorených dverí ako i dôležité dátumy v prijímacom konaní na stredné školy, či užitočné informácie ako postupovať pri výbere školy si rodičia i žiaci nájdu na stránke našej školy v časti Výchovný poradca.

 • Dňa 13. 10. 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo predmetovej súťaže OLYMPIÁDA ZO SJL. Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov. Pozostáva z troch častí : online testu / centrálne zadaný pre všetkých žiakov na Slovensku / , transformácie textu a rečníckeho prejavu .Oficiálne výsledky po zrátaní všetkých bodov boli zverejnené na Edupage 21.10. 2022. Ôsmakov zastupovali dvaja žiaci, Šimon Moravčík a Jakub Michalko. Deviaty ročník tri dievčatá – Nella Šimunková, Nikola Nahálková a Diana Gajdošová. Najviac sa darilo poslednej menovanej, Dianke Gajdošovej, ktorá sa stala s najvyšším počtom bodov úspešnou riešiteľkou a bude nás reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 10.11.2022 v CVČ v Liptovskom Mikuláši. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a Diane držíme palce, aby sa jej darilo v okresnom súťažení čo najlepšie!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Východná
  Školská 790, 032 32 Východná
 • 044/5295203
  044/5280686

Fotogaléria